Idéträdgård- Engelska parken i Stjärnsund

Förra sommaren började vi att anlägga en vacker

ideträdgård med plats för rekreation och njutning  

 

20140609_173903                   20140609_173544

 

 

Vi stod tillsammans med föreningen 

Trädgårdar i Dalarna 

på Trädgårdsmässan i Älvsjö i år igen. 

 

 

Trädgårdsmässan

 

 

Engelska parken i Stjärnsund har under åren blivit bortglömd ,tyvärr då den inrymmer en intressant del av Sveriges historia, idag kan den beskrivas så här.

I Stjärnsund finner du en park i törnrosasömn.
År 1799 påbörjades anläggandet av en engelsk park i anslutning till den formella herrgårdsparken. Den har drag av flera olika stilar: nyklassicism, karolinsk formalism, men framför allt av det romantiska ideal som rådde under senare delen av 1700-talet. Så småningom växer här fram en stor engelsk park med broar, dammar, källa, lusthus och kägelbana. Kanalsystemet är ett bärande inslag i anläggningen. I mitten av 1900-talet börjar parken förfalla och växa igen men ännu idag finns stora delar kvar. Som besökare kan du göra en upplevelserik vandring i parken och upptäcka spår av den gamla parkanläggningen.
Ännu kan man ana hur den en gång sett ut även om ån och kanalerna är igenväxta och gångsystemet delvis försvunnet. Själva sträckningen av parken med mittaxel är alltjämt enligt ursprungligt utförande med flera snirkliga gångstigar och även körvägar. Trots att många träd försvunnit finns det fortfarande hundraåriga lövträd bevarade i alléer och i parken.

 

Parken finns med i boken

Trädgårdar i Dalarna

som vi säljer för 180:-

 

 

 

berglund-inger-tradgardar-i-dalarna